Sjögrens syndrom är en sjukdom som ofta samexisterar med reumatism och kännetecknas av att kroppsvätskan som vätskan i ögonen och saliven nära på helt försvinner.

Sjögrens syndrom definierades av den svenske ögonläkaren Henrik Sjögren (1899-1986) i sammarbete med Fransmannen Henri Gougerot (1881-1955). Ett syndrom är samlingsnamnet för ett antal symtom som, på något sätt, är knutna till varandra. Oftast ha symtomen samma orsak och förekommer hos en viss grupp patienter. När ett antal symtom går att identifieras, grupperas och avgränsas går det att beteckna som ett sjukdoms syndrom. Typiskt för syndrom, i jämförelse med andra diagnoser, är att det kan finnas stora variationer mellan patienterna och vilka symtom de uppvisar.

Vad är Sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom är en sjukdom som orsakas av kronisk inflammation i körtelvävnad. Framförallt tår- och spottkörtelvävnad. Det som gör att sjukdomen definieras som ett ”syndrom” är den gemensamma nämnaren mellan patienterna. Sjögren och Gougerot bevisade att sjukdomen är kopplats till reumatiska sjukdomar. Kopplingen är inte absolut och det finns patienter som uppvisar symtom som är identiska med Sjöbergs syndrom utan att lida av reumatism. Däremot är kopplingen så pass stark att det går att tala om ett syndrom vid diagnostisering.

Symtom på Sjögrens symdrom

Sjukdomens symtom är att körtelvävnaden inte fungerar normalt. Körtlarna förtvinar och patienten får besvär med torrhet i ögon och mun. Det kan också förekomma att lymfkörteln blir förstorad och fungera sämre. Läs vidare om ”Sjögrens syndrom – Symtom”.

Sjögrens syndrom – Diagnos

Diagnosen ”Sjögrens syndrom” kan ställas som ensam diagnos, och kallas då primär. Det vanligaste är dock att diagnosen sker efter att patienten, under flera år, lidit av reumatism. Om så är fallet betraktas Sjögrens syndrom som den sekundära diagnosen. Dvs. den står i direkt relation till någon annan sjukdom. Diagnostiseringen är en komplicerad process där ett stort antal symtom ska undersökas och identifieras. Det krävs en kombination av olika tester för att kunna ställa diagnosen Sjögrens syndrom. Kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland de som får diagnosen även om män också kan utveckla denna sjukdom. I Avsnittet ”Sjögrens syndrom – Diagnos” kan du läsa mer om hur Sjögrens syndrom diagnostiseras.

Behandling av Sjögrens syndrom

Det finns inga kända botemedel mot Sjögrens syndrom. Den som har utvecklat denna sjukdom kommer att uppleva besvär resten av livet. Behandlingen är helt inriktad på att lindra symtomen och att höja patiens livskvalité. Problemen med ögontorrhet behandlas med olika typer av artificiella tårar. I extrema fall finns det möjlighet för patienten att bära tättslutande glasögon för att öka fuktigheten runt och i ögonen. Mot muntorrhet finns mediciner som ökar produktionen av saliv. Kronisk muntorrhet kan vara väldigt farligt för tänderna vilket gör att en god munhygien är mycket viktigt. Tät kontakt med tandvården är därför en del av behandlingen. Mer om detta i avsnittet ”Sjögrens syndrom – Behandling”.

Sjögrens syndrom – Ärftlighet

Vad som orsakar Sjögrens syndrom är inte fullständigt utrett och mer forskning är nödvändig. Det finns dock studier som pekar på att ärftlighet kan var en viktig faktor. Sjögrens syndrom verkar vara vanligare i vissa familjer vilket ger stör åt ärftlighetsteorin. Utöver ärftligheten finns det studier som pekar på att Sjögrens syndrom kan orsakas av ett virus som angriper körtelvävnaden. Virusteorin har inte kunnat bevisas men kvarstår fortfarande som ett möjligt alternativ. Det går därmed inte att utesluta flera orsaker till Sjögrens syndrom. Möjligheten finns att flera faktorer kan samverka eller agera var för sig i utvecklandet av Sjögrens syndrom.


Symptom Sjögrens syndrom

Symtom på Sjögrens syndrom

De tydligaste symtomen vid Sjögrens syndrom är ofta torr mun, ögon och näsa, smärta i leder och allmän och ihållande… Läs mer

Diagnos Sjögrens syndrom

Diagnostisering av Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en underdiagnostiserad sjukdom. Det betyder att många i Sverige går omkring med sjukdomen utan att veta vilken… Läs mer

Behandling Sjögrens syndrom

Behandling av Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom går inte att bota. Däremot finns det flera effektiva sätt att lindra de obehagliga symtomen på. Via kontakt… Läs mer