Behandling av Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom går inte att bota. Däremot finns det flera effektiva sätt att lindra de obehagliga symtomen på. Via kontakt med sin läkare skräddarsyr man behandlingen.

(Ett nytt fönster öppnas)

Det finns inga botemedel mot Sjögrens syndrom. Inte heller finns det någon form av förebyggande vård som går att tillämpa för att minska risken för utvecklandet av sjukdomen. Den forskning som finns om vilka som drabbas av Sjögrens syndrom har inte kunnat ge några svar på om det finns något mönster att behandla. För närvarande är det endast lindring av symtom som går att tillämpa mot Sjögrens syndrom.

Lindring av symtomen vid Sjögrens syndrom

Är det frågan om sekundärt Sjögrens syndrom måste grundsjukdomen behandlas. Vilken behandling som då är den mest lämpliga beror på vilken typ av reumatism patienten lider av. Det finns effektiva medel som kan lindra besvären med torrhet i ögon och mun. Ibland kan det vara fråga om enkla medel som t.ex. att tugga tuggummi för att stimulera salivproduktionen.

Bromhexin mot torrhosta

Bromhexin kan användas mot torrhostan och lindra besvären i ögon, mun, näsa och svalg. Det finns även andra preparat med liknande effekt men Bromhexin är det som vanligtvis används. För personer som lider svårt av smärtor i leder kan det bli aktuellt med antiinflammatoriska medel samt smärtstillande preparat. Är smärtorna mycket svåra och långvariga finns det möjlighet till mer långsiktig smärtlindring. Behandlingen av Sjögrens syndrom är alltid långsiktig och måste planeras individuellt i samråd mellan läkare och patient. Framförallt då symtomen kan ändras över tid måste även medicineringen vara flexibel.Sjögrens syndrom

Förnärvarande bedrivs omfattande forskning om hur Sjögrens syndrom bäst bör behandlas. Det görs hela tiden nya forskarrön vilket gör att det finns all anledning att hålla hoppet uppe. På sikt kommer det säkert att finnas mer effektiva behandlingar mot Sjögrens syndrom.

Inget vetenskapligt stöd för alternativa mediciner

Tyvärr har det också uppstått en alternativ marknad för behandling av Sjögrens syndrom. En snabb sökning på nätet är allt som behövs för att hitta en mängd olika naturmediciner och andra huskurer som sägs hjälpa mot Sjögrens syndrom. Det är möjligt att det kan finnas alternativa behandlingsmetoder mot sjukdomen men här bör ett varningens tecken höjas. De alternativa metoder och naturmediciner som finns att tillgå har inget vetenskapligt stöd. Ingen forskning har kunnat, eller kan bevisa att de fungerar. Det finns risk att placeboeffekten är den största framgången metoder av det här slaget kan tänkas uppnå. Om du överväger att vända dig till någon alternativ metod bör du noga överväga ditt val. Framförallt om metoden visar sig vara kostsam och innehålla långa behandlingstider med ständiga återbesök och köp av olika produkter.

Att leva med Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom riskerar att kraftigt sänka livskvalitén för den drabbade. Arbetsförmågan kan sjunka och periodvis kan det vara nödvändigt med långvarig sjukskriving. Likaså kräver sjukdomen konstant kontakt med tand- och sjukvård vilket tar tid och kostar pengar. Det är också en sjukdom som får stor påverkan på en persons privatliv. Framförallt kan tröttheten sätta sina spår och hindra den drabbade från att leva ett normalt liv. Även problemen med torrhet i ögonen kan vara mycket besvärande. Enkla aktiviteter kan blir svåra, orsaka trötthet och irritation.

Den som drabbats av sjukdomen bör skapa sig ett nätverk och få stöd för att klara sin situation. Förutom läkarhjälp kan det vara en god idé att kontakta Riksföreningen Sjögrens syndrom. Ett medlemskap ger möjlighet att ta del av andras erfarenheter och få stöd av personer i samma situation.


Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

  1. Jag har via en neurolog Sjögrens syndrom som har satt sig i mina tår fö har jag ögon och torrmunhet men att de kunde ge besvär i tårna kändes märkligt väntar på magnetröntgen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *