Symtom på Sjögrens syndrom

De tydligaste symtomen vid Sjögrens syndrom är ofta torr mun, ögon och näsa, smärta i leder och allmän och ihållande trötthet. Symtomen kan dock variera i styrka från tid till tid.

De tydligaste symtomen som drabbar patienter med Sjögrens syndrom är att körtlar som producerar sekret upphör att fungera normalt. Körtlarna drabbas av en kronisk inflammation som, på sikt, gör att de förtvinar gradvis. Sjukdomen har ett progressivt förlopp dvs. att symtomen förvärras över tid och tenderar att bli allt värre. De symtom som förknippas med Sjöbergs syndrom går att dela upp i fyra huvudgrupper:

Torra ögon – Ögonen kan kännas uttorkade och irriterade på grund av brist på vätska
Allmän trötthet – Uppkommer tidigt i sjukdomen och kan variera i perioder
Torrhet i mun och näsa – Tänderna och munhygienen kan ta skada på grund av salivbrist
Smärtor i leder – Ofta smärta i de mindre lederna som fingrar och handleder

Utöver det finns en del symtom som inte är lika märkbara med som ändå är att förknippa med Sjögrens syndrom. Nedan följer en sammaställing och förklaring av de viktigaste symtomen.

Torrhet i ögon

Bland det första som sker är att produktionen av vätskor som tårar och saliv fungerar allt sämre.. Ögonen upplevs som uttorkade vilket ger upphov till irritation. Ögonen kan börja klia, blir röda och fungerar sämre än normalt. Många upplever det som att de har ”grus” i ögonen. Även lätta ansträngningar som att läsa eller se på TV kan vara jobbigt och ger upphov till ”trötta ögon”. Smärtor och svullnader i och kring ögat är vanliga. Makeup bör undvikas och det är svårt att använda linser.

Torrhet i mun och näsa

Näsan, munnen och de övre luftvägarna kan bli väldigt besvärade. Patienten upplever en konstant muntorrhet som inte går att bota med att dricka vatten. Det finns en koppling mellan muntorrhet och tandskador. Saliven har en viktig funktion för att bevara tänderna i gott skick. Diverse tandskador, svampinfektioner och allmänna svårigheter med munhygienen går därför att se som en del av den totala symtombilden. Då slemhinnorna i näsa och svalg torkar upplever många problem med hosta. Det är inte ovanligt att patienten dricker stora mängder med vatten då de upplevs som tillfälligt lindrande.

Trötthet

Utöver en rubbning av kroppens naturliga tårproduktion och smörjning upplever många patienter en kronisk trötthet. Tröttheten är en av de första symtomen som förknippas med Sjögrens syndrom och uppstår i sjukdomens tidigare stadier. Sjögrens syndrom utvecklas i perioder. Ibland kan patienten känna svåra besvär av symtomen och ibland inga alls. Tröttheten är dock ett återkommande faktum och något som patienten måste lära sig att leva med. För många med Sjögrens syndrom blir tröttheten ett allvarligt störandemoment i vardagslivet.

Smärta i leder

Det är inte ovanligt att uppleva perioder med starka ledsmärtor. Framförallt i de mindre lederna t.ex. fingrar och handleder. För många patienter med Sjögrens syndrom blir smärtperioderna så besvärande att de resulterar i allmänt nedsatt arbetsförmåga. Förutom de periodvisa ledsmärtorna lider många patienter också av reumatisk värk vilket gör problemen än värre.

Allmänna symtom förknippade med Sjögrens syndrom

Körtlarna producerar inte bara vätskor åt ögon och mun utan även andra delar av kroppen. Vissa delar av kroppen är beroende av naturlig och konstant smörjning. Besvären brukar bli väldigt tydliga i exempelvis hals, luftvägar, lungor, könsorgan och matsmältningsorgan. Andra organ som kan drabbas störd körtelfunktion är exempelvis bukspottskörtel, sköldkörtel, lever och njurar. Hur allvarliga problemen blir och i vilken grad de upplevs som besvärande är väldigt individuellt. Likaså är sjukdomens förlopp individuellt.


Publicerad:
Uppdaterad:

Kommentarer

 1. hej vet ej om jag har sjögrens syndrom, har gjort en läppbiopsi, och när jag läste på 1177.se så svarade dom att det troligen ej var det jag har..? men
  det har ej gjort några andra undersökningar för detta? men är torr i ögonen,
  och har värk i kroppen, har hypotyreos, fibromyalgi, sas det. så jag har värk
  i kroppen, och kramp i fötterna..torr i halsen och munnen….ja ja jobbigt är
  det + har gråstarr, har tagit första Covidsprutan Moderna , fick ont i armen
  dagen efter, och flera ytterligare dagar, så blev det rodnad röd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *